Virksomhedsoplysninger

Advokatfirmaet Hald
Højbro Plads 10
1200 København K
CVR: 41199733

Mail: kontakt@hald-office.dk

T: + 45 7026 0500


Bankoplysninger

Jyske Bank A/S
Store Kongensgade 1
1264 København K

Klientkonto: 7312 1039579


Advokatbeskikkelse

Advokaterne er beskikket under Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Forsikring

Advokaterne er omfattet af ansvars- og garantiordning tegnet hos HDI, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, Police nr.: 156-76217286-30010. Ansvarsforsikringen dækker Advokatfirmaet Halds udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.