Advokatfirmaet Hald er etableret som et klassisk advokatkontor, hvor den personlige rådgivning er grundstenen.

Om Advokatfirmaet Hald
Advokatfirmaet Hald er etableret som et klassisk advokatkontor, hvor vi yder en seriøs og kompetent rådgivning. Det klassiske advokatkontor har dog udviklet sig meget de sidste 100 år i takt med samfundsudviklingen, og samtidigt har forventningerne og kravene til advokatbistand ændret sig markant. Hald ønsker at fastholde og kombinere de klassiske dyder med en moderne kommercielt baseret rådgivning, hvor der ikke alene er fokus på de juridiske aspekter.

Den personlige og nærværende rådgivning skal være en selvfølgelighed, og rådgivningen skal gerne hvile på et længerevarende samarbejdsforhold. Dette er baggrunden for, at Hald, som en særlig service, tilbyder Private office, hvor Hald i samarbejde med klienten skræddersyer den løbende bistand og service som dækker klientens behov bedst.

Vi har særligt fokus og erfaring inden for følgende områder.

Fast ejendom

Hald rådgiver løbende erhvervsklienter om alle aspekter omhandlende fast ejendom. Dette omfatter løbende rådgivning vedrørende lejeforhold, projektudvikling samt overdragelse af fast ejendom, udlejningsporteføljer mv.

I relation til byggeri bistår kontoret bygherre såvel som entreprenører og rådgivere i forbindelse med entrepriseretlige forhold, herunder førelse af voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Insolvensret

Hald har en mangeårig erfaring med behandling af konkursboer og bliver løbende udpeget som kurator af skifteretterne i hele landet. Vi repræsenterer forskellige kreditorinteresser i forbindelse med en virksomheds økonomiske problemer, herunder Gældsstyrelsen og banker. Vi rådgiver virksomhedsejere om mulighederne for rekonstruktion, udenretlige kreditorordninger og indgivelse af egen konkursbegæring. Vores bistand omfatter både små og mellemstore virksomheder såvel som større danske koncerner. Vi har forståelse for, at virksomheder, der er i likviditetsmæssige vanskeligheder, kræver, at der handles hurtigt, hvorfor vi er klar til at rådgive med kort varsel.

Bestyrelsesarbejde, trusted advisor

Per Hald har arbejdet som aktivt bestyrelsesmedlem siden 2000 i mange selskaber inden for forskellige brancher, lige fra entreprenørfirmaer og ejendomsskaber til drinks-producenter og finansielle virksomheder. Per Hald er godkendt som ”fit & proper” af Finanstilsynet i relation til bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Hald yder løbende rådgivning og sparring til virksomhedsejere og direktionen vedrørende de strategiske, kommercielle og juridiske problemstillinger, der opstår i forbindelse med driften af en virksomhed.

Corporate, commercial, M&A

Hald yder løbende corporate/commercial rådgivning til vores klienter i form af etablering af selskabskonstruktioner, gennemførelse af kapitalforhøjelser/nedsættelser, fusioner, spaltninger samt ændringer i ejerkreds, herunder udarbejdelse og forhandlinger af ejeraftaler mv. Hald rådgiver gerne på et tidligt stadie vedrørende opkøbs- eller salgsmuligheder og bistår med efterfølgende gennemførelse af køb/salgsprocessen.
Om Private Office

Private Office services er en naturlig forlængelse af den personlige rådgivning

Hald bistår velhavende klienter med porteføljepleje, herunder mindre connoisseur- lignende investeringer, hvor klienten ikke kun har hovedfokus på en maksimering af det økonomiske afkast, men hvor investeringen er drevet af interesse eller relationer. I disse situationer søger klienten ikke bistand til en omfattende og kostbar due diligence proces, men en samlet juridisk og kommerciel afdækning af grundlæggende risici sammenholdt med investeringsstørrelse og potentiale. Hald yder denne specialistrådgivning og sikrer det fornødne aftalesæt, herunder det selskabsretlige set-up.

Hald skræddersyer den løbende rådgivning og sparring i henhold til klientens konkrete ønsker generelt eller i relation til de enkelte investeringer, ejerbesiddelser mv. Denne bistand omfatter alt fra aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejde, advisory board og løbende sparring med direktionen til adhoc rådgivning i forbindelse med særligt opståede forhold samt administrative opgaver, private office services mv.

Per Hald

Advokat
• Møderet for Højesteret
• Certificeret Insolvensrets advokat
• Udpeget til Gældsstyrelsens advokatpanel i konkurssager
Karriere
2017 Partner, Advokatfirmaet Delacour, (efterfølgende DLA Piper)
2001 Partner, Advokatfirmaet Brandt & Lauritzen
1999 Advokatfuldmægtig, Norsker & Jacoby Advokater

Uddannelse
2016 Mini MBA, IME
2012 Columbia Executive Program
1999 Cand. Jur Københavns Universitet

Øvrigt
Formand og bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser i danske virksomheder.

Underviser i insolvensretlige emner og bestyrelsesarbejde hos Økonomi & Personale samt Board Assure A/S.

Christian Aispur

Advokat
Karriere
2018 Advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Delacour, (efterfølgende DLA Piper)

Uddannelse
2018 Cand. Jur Københavns Universitet

Kontaktoplysninger

Advokatfirmaet Hald
Knabrostræde 30
1210 København K.

+45 7026 0500
kontakt@hald-office.dk
Bankoplysninger

Jyske Bank A/S
Store Kongensgade 1
1264 København K

Klientkonto: 7312 1039579