Er din virksomhed også hårdt ramt af krisen?

Som ejer, direktør og bestyrelsesmedlem må man stille sig spørgsmålet: ”Er det realistisk, at virksomheden kan betale den gæld, som der er blevet oparbejdet under corona-krisen ?”

Hald kan med kort varsel bistå virksomheden med kompetent rådgivning, så det sikres, at ledelsen eller bestyrelsen ikke påtager sig et personligt erstatningsansvar ved ikke at handle i tide.
COVID-19

Få juridisk hjælp af håndteringen af krisen

Kontakt advokat Per Hald direkte på
Certificeret insolvensretsadvokat

Advokatfirmaet Hald tilbyder følgende rådgivning:

  • Rådgivning vedrørende krisestyring
  • Bistand til udarbejdelse og forhandling af afdrags- og kreditorordninger, herunder budgetlægning, kontakt til bank/kreditorer
  • Selskabs- eller ejermæssige omstruktureringer med henblik på at sikre videreførelsen af virksomheden i anden juridisk enhed
  • Bistand vedrørende rekonstruktion
  • Bistand til indgivelse af konkursbegæring
  • Generel løbende sparring og rådgivning til ledelse og bestyrelse vedrørende ovennævnte forhold

Kreditorordning eller konkursbegæring

Krisen har ramt bredt og alle brancher er påvirket – enten direkte eller indirekte.

Når omsætninger helt forsvinder eller falder, kræver det, at man som ejer eller direktør handler og tager konsekvensen af den situation som virksomheden står i.

Udgangspunktet er, at såfremt der ikke er udsigt til at kunne betale sine kreditorer og, at dette ikke er forbigående/midlertidigt, så har man pligt til at indgive konkursbegæring.
På nuværende tidspunkt vil man i de fleste tilfælde kunne sige, at der er tale om en midlertidige periode, da man forventer at kunne betale sine løbende kreditorer, når virksomheden kan åbne op på fuld kraft igen.

Men det spørgsmål som man som ejer, direktør og bestyrelsesmedlem må stille sig er: ”Er det realistisk, at virksomheden kan betale den gæld, som der er blevet oparbejdet under corona-krisen ?”. Her er der tale om både gælden til leverandører, udlejere, banker mv., men også den gæld som virksomheden oparbejder ved ex. at momsafregningen udskydes som en del af statens hjælpepakker.

Det er vores anbefaling, at man udarbejder et realistisk budget, hvori afvikling af den samlede gæld indgår. Budgettet skal vise, hvor længe det realistisk vil tage at afvikle gælden. Dette er fundamentet for udarbejdelse af en afdrags-/kreditorordning. På denne baggrund må man tage en drøftelse med sin bank eller større kreditorer om, hvorvidt de kan acceptere den foreslåede afdragsperiode.

“Det er i den proces helt afgørende, at man bevarer overblikket og ikke kæmper blindt for at få en afdragsordning, som virksomheden realistisk ikke kan overholde. I disse tilfælde kan en selskabs- eller ejermæssige omstruktureringer være et bedre alternativ til sikring af en videreførelse af virksomheden.”

En ansvarlig ledelse eller bestyrelse skal handle

En ansvarlig ledelse eller bestyrelse skal tage konsekvensen af virksomhedens situation og fremtidsmuligheder. Såfremt det ikke er realistisk, at gælden kan betales tilbage eller, hvis banken/kreditorerne ikke vil medvirke til en kreditorordning, så skal virksomheden indgive en egen konkursbegæring. En ansvarlig ledelse eller bestyrelsen har pligt til at sikre, at virksomheden ikke påtager sig yderligere gæld, når det må stå dem klart, at virksomheden ikke vil kunne betale sine kreditorer.

Undlader en ledelse eller bestyrelse at handle, hvorved kreditorerne lider yderligere tab, vil ledelsen eller bestyrelsen i yderste konsekvens påtage sig et personligt erstatningsansvar eller konkurskarantæne.

Hald har stor erfaring med at bistå små og mellemstore virksomheder i netop denne fase, hvor vurderinger og beslutninger skal tages.