Er dine samarbejdspartnere eller debitorer hårdt ramt af krisen?

Hald bistår kreditorer med handle med kort varsel. Jo hurtigere man som kreditor griber ind over for en nødlidende debitor, jo større er mulighederne for at undgå eller begrænse tab
COVID-19

Få juridisk hjælp til håndteringen af krisen

Kontakt advokat Per Hald direkte på
Certificeret insolvensretsadvokat

Hald har stor erfaring i at bistå kreditorer i denne situation såvel offentlige kreditorer, banker som udlejere og leverandører mv. Hald bistår med:

  • Forhandlinger med debitorer med henblik på afklaring af mulighederne for en acceptable afdragsordning
  • Indgivelse af konkursbegæring
  • Opgaven som kurator udpeget af skifteretten
  • Løbende rådgivning og sparring vedrørende ovenstående

Særlig opmærksomhed og handling

Krisen har ramt stort set alle brancher – nogle hårdere end andre. Mange virksomheder kæmper for overlevelse, hvilket giver grobund for hurtige løsningsmodeller og ”alternative” kreditorordninger mv. Som kreditor skal man derfor i disse dage/uger følge sine samarbejdspartnere og debitorer særligt tæt.

Det er velkendt, at ejere, ledelser, bestyrelser kan føle sig presset til at handle irrationelt, uovervejet eller direkte ulovligt, når deres virksomhed er konkurstruet. Denne krise er ingen undtagelse. Samtidigt er der desværre også mange useriøse eksterne rådgivere, der tilbyder hurtige og kortsigtede løsning, hvor aktiver mv. bliver overdraget til tredjemand til lave værdier eller, hvor aktiverne helt fjernes.

Man må derfor som kreditor, hvad enten man er finansiel virksomhed, leverandør, samarbejdspartner mv., sikre sig, at man har et beredskab og system, der løbende overvåger de virksomheder, der har udeståender  - forfaldne eller uforfaldne. Man skal særligt kunne reagere på selskabsmæssige forandringer:
  • Navneændring
  • Adresseændring
  • Ændringer i direktionen
  • Ændringer i bestyrelsen
  • Revisorskifte mv.
Derudover skal man reagere ved ændringer i bankkontooplysninger, mailadresser, ændrede handlemønstre mv.

Såfremt man som kreditor bliver opmærksom på ovenstående ændringer eller i øvrigt mistænksom, skal man reagere hurtigt. Uretmæssige overdragelser, handlinger mv. skal opdages og stoppes hurtigst muligt, da det er meget vanskeligt og omkostningskrævende efterfølgende at skulle undersøge/efterforske og ikke mindst inddrive krav hos tredjemand.

“Den sikreste metode i disse tilfælde vil være indgivelse af konkursbegæring, da indgivelse af konkursbegæring medfører, at den kurator som skifteretten udpeger har særlige rettigheder herunder mulighed for omstødelse.“

Dette forudsætter naturligvis, at kravene til indgivelse af konkursbegæring er opfyldt dvs. at kreditor har et krav samt, at debitor ikke kan eller har udsigt til at kunne betale.